06.11
2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από  τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως, ο ρόλος τους στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων είναι σημαντικός.

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι και η θερμομόνωση. Με την πρόβλεψη για θερμομόνωση στις κτιριακές κατασκευές λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να παρεμποδίζεται η διαφυγή της θερμικής ενέργειας από ένα χώρο προς την ατμόσφαιρα ή προς ένα άλλο – ψυχρότερο γειτονικό χώρο ή αντίστροφα – και συγχρόνως δημιουργείται αίσθημα θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σε παλαιότερες εποχές, η ανάγκη για μια τέτοια πρόβλεψη δεν ήταν επιβεβλημένη, αφού οι βαριές κατασκευές του περιβλήματος (τοίχοι, στέγη), η διάταξη των χώρων καθώς και η σύνθεση των χαμηλών όγκων των παραδοσιακών κτισμάτων, ήταν καθοριστικοί παράγοντες ρύθμισης της θερμομονωτικής ικανότητας, αλλά και της ροής θερμότητας.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη διαφοροποίηση των σύγχρονων αναγκών, η προστασία από τις θερμικές μεταβολές μεταβιβάστηκε στα διάφορα τεχνητά συστήματα ελέγχου του μικροκλίματος, όπως η κεντρική θέρμανση και ο κλιματισμός. Η κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των συστημάτων αυτών δεν αποτελούσε πρόβλημα, μέχρι τη στιγμή που τα διαθέσιμα αποθέματα των συμβατικών καυσίμων – ουσιαστικά του πετρελαίου – μειώθηκαν και έπαψαν να είναι φτηνά. Επακόλουθο αυτού ήταν μια παγκόσμια προσπάθεια διαφύλαξης και ορθολογικής εκμετάλλευσης των αποθεμάτων ενέργειας. Έτσι άρχισε να διαφαίνεται, μεταξύ άλλων, ο πρωτεύοντας ρόλος που έχει να παίξει η θερμομόνωση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα ανοίγματα των κουφωμάτων είναι από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου. Για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, πρέπει οι αρμοί συναρμογής των πλαισίων να είναι απόλυτα αδιαπέραστοι από τον αέρα. Τα υλικά που συγκροτούν το κούφωμα (ξύλο, αλουμίνιο, πλαστικό) να είναι αρίστης ποιότητας, ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις των φύλλων. Για ξύλινα παράθυρα ή πόρτες, αυτό δεν είναι εύκολα κατορθωτό εξαιτίας της φύσης του υλικού. Στην περίπτωση όμως των κουφωμάτων αλουμινίου, η πρόβλεψη ειδικών παρεμβυσμάτων στους αρμούς επαφής δίνει συνήθως άριστα αποτελέσματα. Επιπλέον τα υαλοστάσια των ανοιγμάτων θα πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας.

Υλικά θερμομόνωσης Η επιλογή των θερμομονωτικών υλικών θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υδροθερμικές και φυσικοχημικές) που υφίστανται τα υλικά στο συγκεκριμένο έργο, νοουμένου ότι οι καταπονήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τη θερμική απόδοσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση του βέλτιστου συνδυασμού των κριτηρίων επιλογής θερμομονωτικών υλικών.

18.09
2019

ΕΝΑΡΞΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ Κλυκλο του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΝ οι ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με κάθε περιφέρεια, είναι οι παρακάτω:
Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας Από 16.09.2019
Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης Από 19.09.2019
Αττικής, Νοτίου Αιγαίου Από 23.09.2019

Επειδή κατά τον Α΄ Κύκλο του προγράμματος παρατηρήθηκαν λάθη τα οποία στη συνέχεια δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά τις τιμολογήσεις αλλά και τις εκταμιεύσεις θα θέλαμε να εστιάσουμε στα παρακάτω σημεία:
1. Όταν υπάρχει επικαθήμενο ρολό στο άνοιγμα της οικίας τα τετραγωνικά μέτρα του ρολού και του κουφώματος (παράθυρο ή εξωστόθυρα) είναι διαφορετικά και δεν μπορεί να είναι τα ίδια. π.χ. εάν έχουμε ένα άνοιγμα (εξωστόθυρα) πλάτους 1 μέτρου και ύψους 2,2 μέτρα με επικαθήμενο κουτί ύψους 20 εκατοστών τότε τα τετραγωνικά είναι τα παρακάτω:
• 2 τμ εξωστόθυρας
• 2,2 τμ συστήματος κουτί/ρολό.
2. Τα δομικά προϊόντα που προμηθεύουν οι κατασκευαστές Αλουμινίου & Σιδήρου (κουφώματα, ρολά, παντζούρια) σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων και σήμανση CE.
Όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνουμε ο κατασκευαστής να πάρει τα μέτρα των κατασκευών που θα υλοποιηθούν καθώς και να συζητήσει και συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη της οικίας για το είδος και την τυπολογία των κατασκευών. Αυτό θα περιορίσει τη δημιουργία προβλημάτων κατά την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

 

06.09
2019

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρχικά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από όλους ότι δεν υπάρχει κούφωμα το οποίο παρέχει απόλυτη ασφάλεια και δεν μπορεί να παραβιαστεί. Όταν αναφερόμαστε σε αντίσταση κουφωμάτων σε διάρρηξη εννοούμε πόσο χρόνο θα αντέξει ένα κούφωμα μέχρι να εισέλθει ο υποψήφιος διαρρήκτης από αυτό. Η συμπεριφορά ενός κουφώματος καθορίζεται από το χρόνο (σε λεπτά), αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για να παραβιαστεί. Τα παλαιότερα κουφώματα δεν είχαν προδιαγραφές ασφάλειας γιατί δεν υπήρχε ανάγκη και αντίστοιχη ζήτηση από το αγοραστικό κοινό. Κλασικά παραδείγματα τέτοιων κατασκευών είναι τα παλαιά ξύλινα κουφώματα. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων διαρρήξεων, τα τελευταία έτη οι απαιτήσεις ασφάλειας στα κουφώματα έχουν αυξηθεί και πλέον αποτελούν σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει την τελική απόφαση των καταναλωτών.

Εάν λοιπόν επιλέγουμε να τοποθετήσουμε ανοιγόμενο κούφωμα, θα πρέπει να προτιμήσουμε να περιλαμβάνει μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων, τα οποία μπαίνουν περιμετρικά μεταξύ του φύλλου και της κάσας. Επίσης, τα συρόμενα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές κλειδαριές. Πέρα από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την ασφάλεια του σπιτιού να γίνει σωστή επιλογή της πόρτας εισόδου καθώς είναι το κύριο σημείο παραβιάσεων σε διαρρήξεις.

Είναι επομένως σημαντικό να προτιμήσουμε μία πόρτα ασφαλείας, όπως οι πόρτες αλουμινίου, οι οποίες εμποδίζουν την πρόσβαση των διαρρηκτών. Όχι όμως οποιαδήποτε πόρτα αλουμινίου… Θα πρέπει να προτιμήσουμε τη συνεπίπεδη πόρτα αλουμινίου, δηλαδή με κολλητή λαμαρίνα, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με μία πόρτα με απλό πάνελ. Μία πόρτα με πάνελ παραβιάζεται πολύ εύκολα με έναν λοστό και μία πολύ δυνατή κλοτσιά…. Ενώ στη περίπτωση της συνεπίπεδης πόρτας, χρειάζεται ο διαρρήκτης να παραβιάσει την πόρτα στο σημείο της εσοχής μεταξύ του φύλλου και της κάσας, πράγμα το οποίο θα πάρει πολύ χρόνο.

Τέλος, οι πόρτες ασφαλείας πρέπει να έχουν πάντα κλειδαριές ασφαλείας πολλαπλών σημείων. Επίσης, σε περίπτωση που η πόρτα σας περιλαμβάνει σταθερό τμήμα ή φεγγίτη, θα πρέπει το τζάμι να είναι triplex ασφαλείας ώστε να σπάει πολύ δύσκολα.

27.06
2019

ΓΙΑΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ?

Αντοχή

Το εξωτερικό περιβάλλον, είναι ο παράγοντας που παίζει τον σημαντικότερο ρόλο, για να κάνεις την σωστή επιλογή κουφωμάτων. Ορισμένοι αστάθμητοι παράγοντες, όπως η απόσταση από την θάλασσα ή οι μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, καθιστούν ορισμένες επιλογές συστημάτων, λιγότερο κατάλληλες από κάποιες άλλες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες συντήρησης τους.

Οι προαναφερθείσες τεχνικές δυσκολίες, δεν αφορούν τα Συστήματα αλουμινίου, καθώς σε αυτά δεν απαιτείται συντήρηση και η αντοχή τους στον χρόνο είναι εντυπωσιακή. Ό,τι και να συμβεί, το αλουμίνιο ως υλικό, είναι σχεδόν αδύνατο να ραγίσει, να διασταλεί ή να παραμορφωθεί από τη πάροδο του χρόνου. Έτσι οι απαιτήσεις συντήρησης του κυμαίνονται από ελάχιστες έως μηδαμινές. Οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία, στα Θερμομονωτικά Συστήματα Αλουμινίου, όσον αφορά την αντοχή και την εγγύτητάς τους.

Τέλος, το αλουμίνιο έχει τη εκπληκτική ιδιότητα να μην διαβρώνεται, δηλαδή να μην σκουριάζει. Αυτό, σε συνδυασμό με την ηλεκτροστατική βαφή, με την οποία παραδίδεται από την Ultra Aluminium Systems, το κάνουν το καταλληλότερο υλικό, για να χρησιμοποιηθεί στα Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου.

Αισθητική

Οι επιλογές, που έχει να προσφέρει το αλουμίνιο στα Ενεργειακά κουφώματα, είναι τόσες πολλές, που σίγουρα θα υπάρχει μία που να ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική και στο γούστο σας. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα, χρωμάτων, σχεδίων και τυπολογιών.

Η αναφερθείσα παραπάνω, ειδική επεξεργασία ηλεκτροστατικής βαφής του αλουμινίου προσφέρει διπλό όφελος. Αφενός βελτιώνει την αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του και αφετέρου εναρμονίζει το κούφωμα με την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντα χώρου. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με ένα κλασσικό λευκό κούφωμα. Αντιθέτως μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα στα χρώματα και να επιλέξετε εκείνο που σας ταιριάζει.

Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε τα κουφώματα, όχι μόνο στις ανάγκες σας, αλλά και στην διακοσμητική σας διάθεση. Το κούφωμα, αποτελεί πλέον εικαστικό κομμάτι του προσωπικού ή επαγγελματικού σας χώρου. Μόνο βαρετό δεν πρέπει να είναι.

Ηχομόνωση και Θερμομόνωση

Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν ηχομόνωση, Θερμομόνωση και κατ’ επέκταση, ισχυρή Ενεργειακή αναβάθμιση. Διότι, μείζονος σημασίας από την άνεση που προσφέρουν, μιας και απομονώνουν το εσωτερικό του σπιτιού μας από τις εξωτερικές επιρροές, έχει η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορούν να πετύχουν.

Τα κουφώματα αλουμινίου τείνουν να κρατούν χαμηλά τα έξοδα ψύξης και θέρμανσης, αφού έχουν το προνόμιο να διατηρούν το εσωτερικό του σπιτιού ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι προστατεύοντάς το από τις εναλλαγές της θερμοκρασίας .

Όλα αυτά, καθιστούν τα αλουμίνιο, ως το καταλληλότερο υλικό για την κατασκευή κουφωμάτων, ακριβώς επειδή συγκεντρώνει αναμφισβήτητα πλήθος πλεονεκτημάτων. Πρόκειται για ένα υλικό, το οποίο συνθέτει την υψηλή μηχανική αντοχή, την άψογη αισθητική, σε συνδυασμό με την “απεριόριστη” διάρκεια ζωής και την μηδαμινή απαίτηση σε συντήρηση.

Είναι γνωστό τοις πάσι, πώς τα ακατάλληλα κουφώματα και τα παρελκόμενά τους, ευθύνονται για τις θερμικές απώλειες των εσωτερικών χώρων. Σε περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχουν αντιστοίχως, υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και χαμηλές το χειμώνα, η ανάγκη για θερμοδιακοπτόμενα συστήματα αλουμινίου, δεν είναι απλά επιτακτική, αλλά επιβάλλεται.
Η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλών, είναι σε θέση να καταφέρει αποφυγή κατασπατάλησης ενέργειας έως και 32%. Η δε ταυτόχρονη χρήση τους με μόνωση των εξωτερικών τοίχων φτάνει την εξοικονόμηση στο 50%.

Η χρήση κουφωμάτων αλουμινίου που διαθέτουν θερμοδιακοπή, σε σύγκριση με τα απλά “κρύα”, περιορίζει την απώλεια θερμότητας στο 1/3 και συντελεί στην μείωση των εξόδων θέρμανσης κατά το 1/5.
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας, επιλογής κουφωμάτων με προδιαγραφές θερμοδιακοπής, είναι η προστασία των ίδιων των κουφωμάτων αλλά και των εφαπτόμενων, σε αυτά, υλικών από το δυσάρεστο φαινόμενο της υγροποίησης. Το αλουμίνιο, όντας καλός αγωγός της θερμότητας, μεταφέρει εκ φύσεως, το ψύχος στο εσωτερικό του κουφώματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσωτερικός θερμός αέρας έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια του αλουμινίου και αυτομάτως υγροποιείται. Έτσι, στις πολύ κρύες μέρες του Χειμώνα, παρατηρείται έντονη υγροποίηση και απορροή υδάτων, που εισρέουν από την επιφάνεια του αλουμινίου, με κίνδυνο να κινδυνεύουν να καταστραφούν, οι πλησίον τοίχοι, πατώματα και αντικείμενα.

Το θερμοδιακοπτόμενο κούφωμα, περιστοιχίζεται από ένα ειδικό μονωτικό υλικό, το Πολυαμίδιο. Το πολυαμίδιο παρεμβάλλεται μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας (βέργας) του προφίλ. Στην συνέχεια συρράπτεται, επάνω του και πλέον αλουμίνιο και πολυαμίδιο αποτελούν ένα ενιαίο προφίλ.
Το πολυαμίδιο με την σειρά του είναι κακός αγωγός της θερμότητας. Οπότε, ως κακός αγωγός της θερμότητας, “διακόπτει” την επιρροή της εξωτερικής θερμοκρασίας επί της εσωτερικής επιφάνειας του κουφώματος, εξαλείφοντας το φαινόμενο της υγροποίησης και κατ’ επέκταση όλων των προβλημάτων που προκαλεί.